مصادف با هفته هوای پاک؛
سیستم پایش لحظه ای گازهای خروجی واحد عملیات پالایشگاه ایرانول راه اندازی شد

همزمان با هفته هوای پاک و به منظور حفاظت از محیط زیست ،سیستم پایش آنلاین گازهای خروجی واحد عملیات پالایشگاه

بیشتر بخوانید