مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صمت:مدیری که ریسک نکند نمی تواند جهادی عمل کند

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صمت گفت: مدیران در شرایط خاص اقتصادی باید ریسک پذیر

بیشتر بخوانید