پاسخگويی به مردم و رسانه‌ها از وظايف اصلی مديران روابط عمومی به شمار می رود

رئيس مركز ارتباطات اطلاع‌رساني وزارت راه و شهرسازي، پاسخگويي به مردم و رسانه‌ها را به عنوان يكي از وظايف  اصلي

بیشتر بخوانید