طرح بارانداز ریلی در پارس‌آباد مغان آماده اجرا شد

استاندار اردبیل گفت: طرح راه‌اندازی بارانداز ریلی شهرستان پارس‌آباد مغان در منطقه مرزی با جمهوری آذربایجان برای اجرا آماده شده

بیشتر بخوانید