معاون ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی:
کنکور با ساماندهی جدید سال ۱۴۰۰ به صورت پایلوت عملیاتی می‌شود

معاون خط مشی گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سیاست های ساماندهی کنکور

بیشتر بخوانید

رئیس سازمان برنامه و بودجه:
تخصیص٣٠٠ میلیارد تومان برای تغذیه دانشجویان

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال جاری به تغذیه دانشجویان خبر داد. به

بیشتر بخوانید