رئیس واحد گالوانیزه و ورق رنگی شرکت فولاد مبارکه مطرح کرد:
نقش استراتژیک فولاد مبارکه در تأمین مواد اولیه صنعت لوازم خانگی

رئیس واحد گالوانیزه و ورق رنگی شرکت فولاد مبارکه گفت: شرکت فولاد مبارکه به عنوان تنها تولیدکننده ورق رنگی مورد

بیشتر بخوانید