ذوب آهن با واکسیناسیون کارکنان، دو مقوله سلامت و تولید را در کنار یکدیگر دارد

مسئولین شبکه بهداشت و درمان استان اصفهان و شهرستان لنجان ،چهارشنبه هفدهم شهریورماه با حضور در ذوب آهن اصفهان از

بیشتر بخوانید

آغاز واکسیناسیون کارکنان ذوب آهن اصفهان برای حفظ سلامت و تولید

علیرضا آجدانی رئیس بیمارستان شهید مطهری و مجید مکاری مدیر ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ذوب آهن اصفهان در

بیشتر بخوانید

رئیس بیمارستان شهید مطهری تشریح کرد :
اقدامات ذوب آهن اصفهان برای واکسیناسیون کارکنان این شرکت

دکتر آجدانی رئیس بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن اصفهان از اقدامات صورت گرفته جهت واکسیناسیون کارکنان این مجتمع عظیم صنعتی

بیشتر بخوانید