معاون اقتصادی بانک مرکزی
تعویق ۳ماهه بازپرداخت وام‌ها مشمول وام مسکن و خودرو نیست

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه در وامهای افراد حقیقی، فقط وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج مشمول تعویق۳ماهه در بازپرداخت است، گفت:

بیشتر بخوانید

سقف وام مسکن از محل اوراق افزایش می یابد

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن از ارسال درخواست این بانک به شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات مسکن

بیشتر بخوانید