طرزطلب خبر داد:واحد بخار نیروگاه غرب کارون سال آینده وارد مدار می‌شود

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: واحد بخار نیروگاه غرب کارون به ظرفیت 180 مگاوات سال آینده وارد مدار

بیشتر بخوانید