فرهاد دژپسند تاکید کرد
هوشمندسازی نظام مالیاتی برنامه‌ مهم وزارتخانه اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی هوشمندسازی نظام مالیاتی را به عنوان یکی از برنامه‌های مهم این وزارتخانه اعلام کرد و

بیشتر بخوانید