نقص فنی پرواز تهران-قشم هواپیمایی باعث فرود اضطراریش شد

مدیرکل دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری از فرود اضطراری پرواز تهران-قشم هواپیمایی ایران‌ایرتور به علت نقص فنی

بیشتر بخوانید