فولادسنگان موفق به دریافت “تقدیر نامه یک ستاره تعالی سازمانی” شد

شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در راستای استقرار الگوی تعالی سازمانی، اجرای برنامه های بهبود و اثربخش و حضور فعال

بیشتر بخوانید

دریافت تقدیرنامه ۴ ستاره توسط فولاد هرمزگان

فولاد هرمزگان موفق به دریافت تقدیرنامه 4ستاره تعالی شد. به گزارش” آوای صنعت ”،  در هجدهمین همایش تعالی سازمانی که توسط سازمان

بیشتر بخوانید