رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:
ذوب آهن اصفهان با تولید محصولات با کیفیت به ساخت و ساز کشور خدمت کرده است

بیست و سومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان شیراز با حضور  احمد خرم رئیس سازمان مهندسی ساختمان کشور و محمود رضایی

بیشتر بخوانید