رشد صادرات نفت ایران تحت تاثیر پیروزی بایدن

مدیر مجمع انرژی بین المللی پیش بینی کرد در صورت پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده آمریکا، ایران

بیشتر بخوانید