مدیرعامل گروه ملی فولاد:
رکورد تولید لوله‌های جریانیِ صنعت نفت شکسته شد

مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران با بیان اینکه “برای اولین بار بعد از ۵۵ سال توانستیم از ظرفیت واحدهای

بیشتر بخوانید