پیگیری اولویت‌های صنعت نفت در مکران و غرب کارون

دهقانی گفت: اگرچه غرب کارون به واسطه سیل بهار امسال، شاهد اندکی کاهش تولید نفت بوده است، اما همچنان روزانه

بیشتر بخوانید