خودکفایی مپنا در ساخت توربوکمپرسورهای نفت و گاز

مدیرعامل گروه مپنا از خودکفایی ایران در ساخت و طراحی توربوکمپرسورهای نفت و گاز خبر داد و گفت: فناوری ساخت

بیشتر بخوانید

ورود مپنا به حوزه تجهیزات هایتک صنعت/زیرساخت‌های تبدیل خودروهای موجود به برقی فراهم می شود

مدیرعامل گروه مپنا گفت: تامین پمپ‌های سرچاهی جهت افزایش عملکرد چاه‌ها به طور جدی در مپنا دنبال می شود و

بیشتر بخوانید