ایجاد هزار فرصت شغلی جدید در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس از کاهش 50 درصدی شکایات کارگری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: امسال

بیشتر بخوانید