تقدير مهندس عرب يارمحمدی از مجموعه منطقه شمالغرب

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در ديدار با مديريت و كاركنان منطقه شمالغرب، از تلاش مجموعه کارکنان

بیشتر بخوانید

آغاز پنجمين برنامه بازديد عملياتی مهندس عرب يارمحمدی از منطقه شمالغرب

مهندس عرب يارمحمدي مديرعامل شركت در پنجمين برنامه بازديد از مناطق عملياتي، طی سه روز از منطقه شمالغرب بازديد مي

بیشتر بخوانید