معاون تولید شرکت ملی نفت تاکید کرد: ضرورت شتاب‎بخشی به اجرای پروژه‎های حفاری خشکی و دریایی

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید با اشاره به مشارکت شرکت ملی حفاری ایران در پروژه های

بیشتر بخوانید