امضای تفاهم نامه همکاری بخش معدن با دانشگاه دامغان

مسئولان شرکت تعاونی چهارمس و دانشگاه دامغان به منظور همکاری و ارتباط صنعتی و معدنی بیشتر، تفاهم نامه همکاری امضا

بیشتر بخوانید