برگزاری المپیاد ورزشی شرکت های زیر مجموعه ایمیدروازفردا

المپیاد سالانه ورزشی شرکت های تحت پوشش ایمیدرو بابرگزاری مسابقات فوتسال ازفردادرتبریز آغاز می شود. به گزارش آژانس رویدادهای مهم

بیشتر بخوانید