رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
اجرای ۳ پروژه در زمینه «بازفرآوری پسماند» و «پایش زیست محیطی» صنایع معدنی

رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران اعلام کرد: این مرکز 2 پروژه بزرگ در زمینه بازفرآوری سرباره های صنایع

بیشتر بخوانید

مدیرآموزش،پژوهش و فناوری ایمیدرو:مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی، بازوی اجرایی بومی سازی بخش معدن

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو اعلام کرد: مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، بازوی اجرایی ایمیدرو در بومی سازی

بیشتر بخوانید

رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران:آنالیز 27 هزار نمونه اکتشافی در مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی ایران

رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران خبر داد: این مرکز طی 15 ماه گذشته، در مجموع 27 هزار نمونه

بیشتر بخوانید