معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی:نیروگاه طرشت در جبران افت ولتاژ برق پایتخت اثرگذار است

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به اینکه نیروگاه طرشت در جبران افت ولتاژ برق پایتخت

بیشتر بخوانید