قدردانی استاندارهرمزگان از عملکرد بانک کشاورزی درپرداخت تسهيلات اشتغالزايی مددجويان كميته امداد امام خمينی

دكتر همتي استاندار هرمزگان روز سه شنبه 12 شهریور در جلسه كارگروه اشتغال  استان از عملکرد مطلوب بانک کشاورزی در

بیشتر بخوانید