الزامی بودن ارائه کد ملی برای خرید و شارژ بلیت های مترو

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از اجباری شدن ارائه کد ملی برای

بیشتر بخوانید

انتخاب پیمانکار راه‌اندازی آسانسور برای خطوط ۳ و ۴ مترو

مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) از انتخاب پیمانکار نصب و راه‌اندازی ۴۹ دستگاه آسانسور برای خطوط ۳

بیشتر بخوانید