مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات تشریح کرد:
اهمیت غلبه اراده کارشناسی بر اراده سیاسی در حوزه FATF

بیانیه وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا در مورد اتخاذ سازوکارهای جدید برای تقویت شفافیت در تجارت بشردوستانه با ایران،

بیشتر بخوانید

بخشنامه جدید برای دارندگان وام بانکی

بخشنامه جدید برای دارندگان وام بانکی بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک‌ها و موسسات اعتباری از موجودی

بیشتر بخوانید