اتمام شناسایی خانه‌های خالی تا دو ماه آینده

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی درحال استخراج و بارگذاری اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی

بیشتر بخوانید