ورود سیمان به بورس کالا نقش واسطه‌های بزرگ را افزایش می‌دهد

عضو کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن ایران گفت: ورود سیمان به بورس کالا می‌تواند نقش واسطه‌های بزرگ و رسمی را

بیشتر بخوانید

صادرات سیمان سونامی افزایش قیمت مصالح ساختمانی را در پی داشت

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: کارخانه‌های تولید سیمان به بهانه‌های واهی، از مدار تولید خارج شده‌اند و بعضی دیگر

بیشتر بخوانید