حذف دلالی از زنجیره فولاد موجب کاهش قیمت خودرو و لوزام خانگی می‌شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید بهای فولاد نه تنها در صنعت خودرو اثرگذار است و ساماندهی

بیشتر بخوانید