با قیمت‌گذاری درست می شود بازارهای قیر را حفظ کرد

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با تاکید بر لزوم اصلاح فرمول قیمت‌گذاری خوراک صنایع پایین‌دستی در مجلس،‌ گفت:‌

بیشتر بخوانید