توقف مالچ‌ پاشی نفتی در خوزستان با دستور دادگاه اهواز

مالچ نفتی ضریب حرارتی را افزایش می‌دهد که باعث از بین رفتن حشرات و گیاهان و به دنبال آن جانوران

بیشتر بخوانید