در آینده نزدیک صورت می گیرد؛
انعقاد۳ قرارداد بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: قرارداد میدان بلال در حال پیگیری است و قرارداد فرزاد بی را هم در

بیشتر بخوانید

اجرای قراردادهای نفت نشان دهنده اعتماد و باور عملی شرکت ملی نفت به پیمانكاران داخلی است

مدیر عامل شركت توسعه پترو ایران گفت: اجرای قراردادهای EPD و EPC نشان دهنده اعتقاد و باور عملی شركت ملی

بیشتر بخوانید