ریزش ۳۶ هزار و ۵۳۵ واحد شاخص بورس

شاخص کل بورس که در ماه اخیر توانسته بود دوباره کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را فتح کند

بیشتر بخوانید

بورس سبزپوش شد

شاخص کل بورس که در هفته جاری برای بار چندم تا کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد یافته بود،

بیشتر بخوانید