بازدید استاندار کرمان از مجتمع احیاء مستقیم و فولاد سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

صبح امروز استاندار کرمان و هیات همراه، در جریان سفر به شهرستان بردسير و بازدید از مجتمع ها و پروژه

بیشتر بخوانید