پوشش ۶۱۴ میلیارد ریالی بیمه بخش معدن در ۴ ماه نخست امسال

مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌ فعالیت‌های معدنی از صدور ۱۶ بیمه‌نامه فعالیت‌های معدنی به ارزش بیش از ۶۱۴ میلیارد ریال

بیشتر بخوانید

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌ فعالیت‌های معدنی اعلام کرد:
برنامه توسعه اکتشاف با افزایش ۱۱ برابری سرمایه صندوق بیمه معدنی

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌ فعالیت‌های معدنی گفت: با تحقق افزایش ۱۱ برابری سرمایه این صندوق معدنی نسبت به سال ۹۸،

بیشتر بخوانید

افزایش سرمایه ۱۱ برابری بیمه فعالیت‎ های بخش معدن و توسعه اکتشافات

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی خبر داد: مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی گفت: با

بیشتر بخوانید

رشد بیمه‌نامه‌های معدنی در سال ۹۹

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: پارسال در مقایسه با سال ۹۸، صدور ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های معدنی از سوی

بیشتر بخوانید

توان صدور بیمه‌نامه معادن ۷ برابر می‌شود

مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: افزایش ۳.۵ برابری سرمایه این صندوق از ۱۴۲ میلیارد به ۵۰۰ میلیارد

بیشتر بخوانید

مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت معدنی اعلام کرد:
سال ۹۹؛ سال جهش توسعه‌ای صندوق بیمه معادن

صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی یک سازمان حمایتی بخش معدن و تنها بیمه گر تخصصی این بخش محسوب می‌شود که

بیشتر بخوانید