صالحی خبر داد: 80 درصد ذخایر معدنی با استفاده از توان داخلی شناسایی شد

رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: با بهره مندی از توان داخلی، بیش از ۸۰ درصد ذخایر معدنی ایران شناسایی

بیشتر بخوانید