همکاری بلندمدت و مشترک فولاد مبارکه در امور معدنی با سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور

آیین امضای تفاهم نامه سه جانبه به‌منظور انجام مطالعات ژئوفیزیک هوابرد به امضای حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فولادمبارکه، علیرضا شهیدی

بیشتر بخوانید

تهیه نقشه‌های سرور پایه، اکتشاف سیستماتیک ذخایر و منشایابی و پایش مخاطرات طبیعی

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از تهیه نقشه‌های سرور پایه، اکتشافات سیستمانیک ذخایر معدنی و مطالعات زمین‌شناسی مهندسی و

بیشتر بخوانید

تاکید بر توسعه همکاری‌های زمین‌شناسی ایران و بلاروس

در جلسه ویدئو کنفرانس میان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با مرکز تحقیقات و تولید زمین شناسی بلاروس،

بیشتر بخوانید

اهمیت تامین مواد اولیه شرکت‌های فولاد سازی در اکتشاف ذخایر پنهان معدنی

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی وزارت صمت با اشاره به اهمیت حوزه اکتشاف در کاهش هزینه‌ها، بر ضرورت شناسایی

بیشتر بخوانید