عرضه ۱۵ درصدی سهام بزرگترین هلدینگ سیمان در بورس

شستا ۱۵ درصد از سهام بزرگترین هلدینگ سیمان و ساختمانی کشور را در بورس عرضه می کند. به گزارش ”

بیشتر بخوانید