ادامه تلاش عراق برای مهار آتش سوزی چاه‌های نفت

وزارت نفت عراق موفق شد یکی از دو چاه نفتی میدان نفتی خباز را که چهارشنبه هفته گذشته در نتیجه

بیشتر بخوانید