ستاره خلیج فارس ۶۰ هزار بشکه بیشتر خوراک می طلبد

مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس از افزایش ظرفیت پالایشی این پالایشگاه از روزانه ۴۲۰ هزار بشکه به روزانه ۴۸۰ هزار

بیشتر بخوانید