عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد :
طرح تحول دیجیتال در شركت فولاد مباركه نقطه عطفی در صنعت كشور است

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: شرکت فولاد مبارکه با توسعه طرح تحول دیجیتال سرآغاز انقلابی در صنعت کشور

بیشتر بخوانید