پیشرفت ۸۰ درصدی طرح انتقال نفت گوره-جاسک

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی طرح ملی انتقال نفت خام گوره-جاسک، اظهار کرد:

بیشتر بخوانید