بازدید عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون از چند طرح اقتصادی بخش تعاون استان قزوین

عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون به همراه کبیری معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرح‌های اقتصادی

بیشتر بخوانید