آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری برگزار شد

مدیرکل دفتر آموزش وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از برگزاری آزمون جامع هماهنگ و سراسری دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری در ۶

بیشتر بخوانید