دو سوم صادرات سنگ ایران به صورت خام است

مشاور بین المللی انجمن سنگ ایران گفت: ۵۶ میلیون تن تبادلات جهانی در صنعت سنگ وجود دارد که ایران تنها

بیشتر بخوانید

ارزش بیمه نامه های صندوق بیمه معدن از 1100 میلیارد تومان عبور کرد

رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: ارزش بیمه نامه هایی که صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی امسال صادر می

بیشتر بخوانید

غریب پور با اشاره به "ایجاد توازن در زنجیره" و "جلوگیری از تضاد منافع" خبر داد
برنامه پیاده سازی نظام کنترل مدیریت با حضور 10 شرکت بزرگ معدن و صنایع معدنی

رئیس هیات عامل ایمیدرو از برنامه پیاده سازی نظام کنترل مدیریت با حضور 10 شرکت بزرگ معدن و صنایع معدنی


برنامه پیاده سازی نظام کنترل مدیریت با حضور 10 شرکت بزرگ معدن و صنایع معدنی" href="http://avayesanat.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7/">بیشتر بخوانید