وضعیت سکوهای گازی پارس جنوبی در شرایط شیوع کرونا

لوازم و امکانات ضدعفونی فردی هم به وفور توزیع و در حال کنترل است، جلسات کمیته سلامت به صورت روزانه

بیشتر بخوانید