در پاسداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی
مجتمع بزرگ فرهنگی ملی حفاری به نام این سردار بزرگ مزین می شود

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: در پاسداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی مجتمع بزرگ فرهنگی  شرکت در اهواز به

بیشتر بخوانید