کمک 20 میلیارد ریالی مجتمع فولاد میانه به بیمارستان برکت امام خمینی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان میانه

کمک 20 میلیارد ریالی مجتمع فولاد میانه به بیمارستان برکت امام خمینی (ره) و شبکه بهداشت و درمان شهرستان میانه

بیشتر بخوانید