مجمع نمایندگان تهران
تشکیل کارگروهی برای حل مشکلات حوزه آب و فاضلاب تهران

سخنگوی مجمع نمایندگان تهران با اشاره به تشکیل کارگروهی با همکاری استانداری برای رفع مشکلات استان تهران و اختصاص اعتبارات

بیشتر بخوانید